Số lượng cây xanh đăng ký
Thành phố Đà Nẵng
Số lượng cây: 1000
Tổng diện tích (hecta): 33,0
Địa điểm trồng:
  • Quận Liên Chiểu
Cây trồng phù hợp:
  • Cây Đa
Một số hình ảnh:
Tỉnh Phú Yên
Số lượng cây: 5000
Tổng diện tích (hecta): 100,0
Địa điểm trồng:
  • Huyện Tuy An
Cây trồng phù hợp:
  • Cây Sồi
Một số hình ảnh:
Tỉnh Vĩnh Long
Số lượng cây: 2000
Tổng diện tích (hecta): 20,0
Địa điểm trồng:
  • Thị xã Bình Minh
Cây trồng phù hợp:
  • Cây Sồi
Một số hình ảnh:
Chương trình
Vì một Việt Nam xanh
Được Trung ương Đoàn triển khai ở các cấp bộ đoàn trên cả nước từ 01/2018 - 12/2022

Đã trồng được
63.464.189
Cây xanh