Số lượng cây: 1000
Tổng diện tích (hecta): 33,0
Địa điểm trồng:
  • Quận Liên Chiểu
Cây trồng phù hợp:
  • Cây Đa