Một số thông tin về cây trồng tại Quảng Ngãi
13200 cây
11 hecta