Số lượng cây xanh đăng ký
Ý nghĩa Chương trình "Chung tay phủ xanh Việt Nam"

Chương trình "Chung tay phủ xanh Việt Nam" góp phần thực hiện Đề án trồng 01 tỷ cây xanh của Chính phủ và mục tiêu trồng mới 100 triệu cây do Trung ương Đoàn xác lập trong giai đoạn 2021 - 2025.

Chương trình cung cấp thông tin đầy đủ về rừng và nhu cầu trồng rừng tại các địa phương trên cả nước, từ đó tạo môi trường kết nối nguồn lực của các tổ chức, doanh nghiệp nhằm thúc đẩy các hoạt động trồng rừng tại Việt Nam.

Những con số nổi bật
Index 1
Tổng số cây cần được đóng góp
63.464.180
Index 2
Diện tích cần phủ xanh
65 triệu ha
Index 4
Số dự án cần được phủ xanh
20.983.882
Index 3
Số doanh nghiệp đã đang ký
0
Index 3
Số lượng doanh nghiệp triển khai dự án
0
Index 1
Số dự án đã thực hiện
0
Chương trình "Chung tay phủ xanh Việt Nam"