Cuộc vận động
Cam kết xanh

BTC triển khai cuộc vận động “Cam kết xanh” trên trên Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn và triển khai truyền thông, lan toả trên hệ thống trang tin điện tử và MXH của các cấp bộ đoàn thu hút sự tham gia của đoàn viên, thanh thiếu niên trên hệ thống báo chí, các trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn các cấp.

Đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia cuộc vận động "Cam kết xanh" bằng cách truy cập https://trieucayxanh.doanthanhnien.vn, nhấn vào nút CAM KẾT để chính thức đăng ký tham gia cam kết và thực hiện các hành động của chương trình

Ý thức xanh

Hàng ngày, tiếp nhận và nghiên cứu thông tin về các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, thực trạng rừng và nguồn tài nguyên nước; nâng cao nhận thức về sống xanh, hành động cụ thể về bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng và ứng phó biến đổi khí hậu. BTC sẽ cung cấp thông tin, sản phẩm truyền thông cho các cá nhân đăng ký tham gia cam kết.
Hành động xanh

Mỗi cá nhân tham gia gửi hình ảnh thực hiện hành động bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan. Mỗi hình ảnh tương ứng với 01 cây xanh được trồng.
Trồng cây
Cải tạo cảnh quan tại cơ quan, đơn vị
Tiết kiệm năng lượng, tài nguyên: nước, giấy,...
(Hoặc có thể chỉ tập trung về trồng cây và tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước)