Cam kết xanh

Thực hiện đăng ký “Cam kết xanh” nhằm cam kết thực hiện các "hành động xanh" thông qua chuỗi thử thách Cùng bạn sống xanh.

Đối với 10.000 "Hành động xanh" đầu tiên sẽ tương ứng với 10.000 cây xanh do BTC cung cấp để trồng và chăm sóc vào cuối chương trình.

Cách thức đăng ký

Bước 1: Truy cập website https://trieucayxanh.doanthanhnien.vn.

Bước 2: Click vào nút "ĐĂNG KÝ CAM KẾT XANH".

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin và click vào nút "CẬP NHẬT"