Số lượng cây xanh đăng ký
Tỉnh Sơn La
Số lượng cây: 2000
Tổng diện tích (hecta): 20,0
Địa điểm:
  • Huyện Phù Yên
Cây trồng phù hợp:
  • Cây Sồi
  • Cây Đa
Hình ảnh:
Tỉnh Hải Dương
Số lượng cây: 2000
Tổng diện tích (hecta): 10,0
Địa điểm:
  • Huyện Kim Thành
Cây trồng phù hợp:
  • Cây Sồi
  • Cây Đa
Hình ảnh:
Tỉnh Phú Yên
Số lượng cây: 5000
Tổng diện tích (hecta): 100,0
Địa điểm:
  • Huyện Tuy An
Cây trồng phù hợp:
  • Cây Sồi
Hình ảnh:
Tỉnh Vĩnh Long
Số lượng cây: 2000
Tổng diện tích (hecta): 20,0
Địa điểm:
  • Thị xã Bình Minh
Cây trồng phù hợp:
  • Cây Sồi
Hình ảnh:
Chương trình
Vì một Việt Nam xanh
Được Trung ương Đoàn triển khai ở các cấp bộ đoàn trên cả nước từ 01/2018 - 12/2022

Đã trồng được
63.464.189
cây xanh