Cuộc vận động Cam kết xanh

Tham gia trồng cây ảo, góp cây thật

Đăng ký Cam kết xanh
Số lượng cam kết xanh
76.257
Số lượng cây xanh đã đóng góp
26.824
Về chương trình
Program logo

Chương trình "Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh" do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức hướng đến mục tiêu trồng, chăm sóc 01 triệu cây xanh tại các khu vực rừng đầu nguồn ở những nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng từ thiên tai, bão lụt, sạt lở,… trong giai đoạn 2021 – 2025.

Chương trình "Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh" được tổ chức góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân về vai trò của rừng, vấn đề bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, các vấn đề về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và gắn kết cộng đồng; Góp phần thực hiện thành công Đề án trồng 01 tỷ cây xanh của Chính phủ và thực hiện chỉ tiêu trồng mới 100 triệu cây xanh do Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đề ra.

Bản tin xanh
THÔNG CÁO "TRIỆU CÂY XANH" 2022 | KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG GIẢI CHẠY BỘ, ĐI BỘ TRỰC TUYẾN "TRIỆU CÂY XANH - VÌ MỘT VIỆT NAM XANH" NĂM 2022

THÔNG CÁO "TRIỆU CÂY XANH" 2022 | KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG GIẢI CHẠY BỘ, ĐI BỘ TRỰC TUYẾN "TRIỆU CÂY XANH - VÌ MỘT VIỆT NAM XANH" NĂM 2022

Giải chạy bộ, đi bộ trực tuyến "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" là một trong những điểm mới của chương trình "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" năm 2022. Dù đã kết thúc nhưng số lượng vận động viên ủng hộ hoạt động đã thể hiện nên những con số ấn tượng. Cùng xem qua nhé!