Chương trình
Triệu cây xanh
Vì một Việt Nam xanh
2023
Những con số nổi bật
Index 1
131.000
Cây xanh rừng đầu nguồn
Index 2
57 triệu+
Lượt tiếp cận trên mạng xã hội
Index 3
548.196
Tin bài lan toả trên mạng xã hội Facebook
Index 4
465+
Tin bài báo
Index 5
137.406
Lượt tham gia thực hiện "Cam kết xanh"
Index 6
63.533
Lượt tham gia thực hiện "Hàng động xanh"
Bản đồ số "Vì một Việt Nam xanh"
Chung tay phủ xanh Bản đồ Việt Nam