Thử thách “Cùng bạn sống xanh” mở ra sân chơi mùa hè sáng tạo và thiết thực.

Bản đồ số “Vì một Việt Nam xanh” giải pháp cho môi trường thêm xanh.

Tọa đàm khoa học “Tín chỉ Carbon và hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam”.

Cùng đón chờ và tham gia các hoạt động cùng chương trình, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu các bạn nhé!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương trình “Triệu Cây Xanh – Vì Một Việt Nam xanh” bắt đầu triển khai từ năm 2021 với mục tiêu trồng 01 triệu cây xanh ở các vùng rừng đầu nguồn của Việt Nam, góp phần thực thi đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ Việt Nam và mục tiêu trồng mới 100 triệu cây xanh do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác lập. Sau hai năm thực hiện, chương trình đã phủ xanh hơn 103 ha rừng đầu nguồn, tương đương với 131.000 cây xanh tại các khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đắk Lắk. #Trieucayxanh #TrunguongDoan #SuntoryPepsiCoVietNam