Rác sẽ thật sự trở nên hữu ích khi chúng ta tái chế chúng đúng cách, trao cho chúng thêm những cuộc đời mới. Rác thải không hoàn toàn là thứ bỏ đi, vô giá trị, rác có thể được tái chế giúp ích cho chúng ta trong cuộc sống hằng ngày.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương trình “Triệu Cây Xanh – Vì Một Việt Nam xanh” bắt đầu triển khai từ năm 2021 với mục tiêu trồng 01 triệu cây xanh ở các vùng rừng đầu nguồn của Việt Nam, góp phần thực thi đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ Việt Nam và mục tiêu trồng mới 100 triệu cây xanh do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác lập. Sau hai năm thực hiện, chương trình đã phủ xanh hơn 103 ha rừng đầu nguồn, tương đương với 131.000 cây xanh tại các khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đắk Lắk.

#Trieucayxanh

#TrunguongDoan

#SuntoryPepsiCoVietNam