Tại chương trình, đại diện các Bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp trình bày 05 bài tham luận và 02 phiên thảo luận sôi nổi xoay quanh các chủ đề về bảo vệ môi trường và chuyển dịch xanh. Hoạt động còn mở ra tiền đề quan trọng trong việc kết nối các tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước hướng đến chuyển dịch xanh trong kinh doanh sản xuất và chung tay khôi phục và phủ xanh hàng nghìn cánh rừng tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, chương trình đã ra mắt Bản đồ số “Vì một Việt Nam xanh”. Bản đồ số cung cấp các thông tin về rừng Việt Nam, kết quả triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh” và đặc biệt là chương trình “Chung tay phủ xanh Việt Nam” đi vào vận hành sẽ góp phần thúc đẩy tổ chức các hoạt động trồng cây ý nghĩa từ các doanh nghiệp tại các tỉnh, thành trên cả nước.

#Trieucayxanh

#Toadamtinchicarbon

#TrunguongDoan

#BoTainguyenvaMoitruong

#SuntoryPepsiCoVietNam


----------------------------------------------

Chương trình “Triệu Cây Xanh – Vì Một Việt Nam xanh” bắt đầu triển khai từ năm 2021 với mục tiêu trồng 01 triệu cây xanh ở các vùng rừng đầu nguồn của Việt Nam, góp phần thực thi đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ Việt Nam và mục tiêu trồng mới 100 triệu cây xanh do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác lập. Sau hai năm thực hiện, chương trình đã phủ xanh hơn 103 ha rừng đầu nguồn, tương đương với 131.000 cây xanh tại các khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đắk Lắk.

#Trieucayxanh

#TrunguongDoan

#SuntoryPepsiCoVietNam