Cây xanh mang lại rất nhiều lợi ích cho con người và môi trường. Chúng ta hãy cùng chung tay bảo vệ rừng, bảo vệ cây trồng và phủ xanh Việt Nam, vì một Việt Nam xanh!

Cùng tìm hiểu thêm những giá trị của thiên nhiên và môi trường tại:

https://trieucayxanh.doanthanhnien.vn/kien-thuc-xanh/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương trình “Triệu Cây Xanh – Vì Một Việt Nam xanh” bắt đầu triển khai từ năm 2021 với mục tiêu trồng 01 triệu cây xanh ở các vùng rừng đầu nguồn của Việt Nam, góp phần thực thi đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ Việt Nam và mục tiêu trồng mới 100 triệu cây xanh do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác lập. Sau hai năm thực hiện, chương trình đã phủ xanh hơn 103 ha rừng đầu nguồn, tương đương với 131.000 cây xanh tại các khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đắk Lắk. #Trieucayxanh #TrunguongDoan #SuntoryPepsiCoVietNam