Khả năng sáng tạo của con người là không có giới hạn khi chúng ta sử dụng đúng nhu cầu và mục đích. Những sản phẩm mới được ra đời từ những vật liệu thân thiện với môi trường, những sản phẩm tái chế hồi sinh vòng đời của vật liệu gây ô nhiễm môi trường... Nhằm hướng đến mục tiêu vì một Việt Nam xanh, vì sự phát triển xanh trong thời đại mới.

Truy cập vào website: trieucayxanh.doanthanhnien.vn để thách thức khả năng sáng tạo của chính mình ngay hôm nay!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương trình “Triệu Cây Xanh – Vì Một Việt Nam xanh” bắt đầu triển khai từ năm 2021 với mục tiêu trồng 01 triệu cây xanh ở các vùng rừng đầu nguồn của Việt Nam, góp phần thực thi đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ Việt Nam và mục tiêu trồng mới 100 triệu cây xanh do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác lập. Sau hai năm thực hiện, chương trình đã phủ xanh hơn 103 ha rừng đầu nguồn, tương đương với 131.000 cây xanh tại các khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đắk Lắk. #Trieucayxanh #TrunguongDoan #SuntoryPepsiCoVietNam