Tích tắc tích tắc giờ lành đã sắp đến, chuyến thăm quan trải nghiệm rừng siêu thú vị, cùng với nhiều giải thưởng hấp dẫn tổng giá trị hơn 300 triệu sẽ gọi tên ai đây?
Tranh thủ tham gia thử thách ngay cả nhà ơi:

Chỉ với 3 bước đơn giản, rinh cơ hội thắng thưởng cực chất! Đặc biệt, bạn sẽ được lưu tên tại rừng và có cơ hội thực hiện 01 dự án vì môi trường tại địa phương nữa đấy!

Thông tin chi tiết về chương trình:


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương trình “Triệu Cây Xanh – Vì Một Việt Nam xanh” bắt đầu triển khai từ năm 2021 với mục tiêu trồng 01 triệu cây xanh ở các vùng rừng đầu nguồn của Việt Nam, góp phần thực thi đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ Việt Nam và mục tiêu trồng mới 100 triệu cây xanh do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác lập. Sau hai năm thực hiện, chương trình đã phủ xanh hơn 103 ha rừng đầu nguồn, tương đương với 131.000 cây xanh tại các khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đắk Lắk. #Trieucayxanh #TrunguongDoan #SuntoryPepsiCoVietNam