VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI ẢNH "TRIỆU CÂY XANH" NĂM 2022


Vòng Chung kết Cuộc thi ảnh “Triệu cây xanh” CHÍNH THỨC được mở lại vào ngày hôm nay!

Thời gian bình chọn: từ ngày 04/8 đến ngày 14/8/2022


Trong thời gian triển khai vòng chung kết hạng mục Cuộc thi ảnh tại Fanpage: “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam Xanh”, Ban tổ chức nhận thấy nhiều bài thi có dấu hiệu Hack/buff các lượt bình chọn Like/Share dựa trên lỗ hổng kỹ thuật của Facebook. Nhằm kiểm soát tốt hơn và đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong kết quả bình chọn; Ban tổ chức chương trình quyết định tổ chức bình chọn lại Vòng chung kết cuộc thi ảnh trực tiếp trên Website của chương trình.Thông báo bắt đầu bình chọn Chung kết Cuộc thi ảnh "Triệu cây xanh"

Hãy tham gia bình chọn ngay cho tác phẩm mà bạn yêu thích nhất bằng cách truy cập vào Website: Tại đây

---------------


Chương trình “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh” năm 2022 do Trung ương Đoàn phối hợp với Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức hướng đến mục tiêu trồng, chăm sóc 01 triệu cây xanh tại các khu vực rừng đầu nguồn ở những nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng từ thiên tai, bão lụt, sạt lở,…trong giai đoạn 2021 – 2025. 


#Trieucayxanh

#VimotVietNamxanh

#TrunguongDoan

#SuntoryPepsiCoVietNam