Tác giả: HUYỆN ĐOÀN KIM SƠN
Đơn vị: Huyện đoàn Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

"Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" là chương trình ý nghĩa, có sức lan tỏa trong cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân cả nước nói chung và cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình nói riêng. Bên cạnh các hình thức tuyên truyền các hành động xanh bảo vệ môi trường, cuộc thi đã góp phần nâng cao ý thức và hành động của mọi người vì một môi trường xanh.

Huyện Đoàn Kim Sơn xin cảm ơn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức chương trình rất ý nghĩa để cùng lan tỏa năng lượng xanh và những thông điệp tích cực đến cho đoàn viên thanh niên và người dân.

Thông qua cuộc thi, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên thêm hiểu về vai trò cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân trong vấn đề bảo vệ môi trường. Đồng thời, đây cũng là dịp để Huyện đoàn Kim Sơn lan tỏa những hành động ý nghĩa của đơn vị.

Với thông điệp “Đường cây thanh niên - Lá phổi xanh bảo vệ sự sống” mỗi người hãy là một tuyên truyền viên tích cực, thường xuyên trồng và chăm sóc cây xanh, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ sự sống cho chính bản thân, gia đình và toàn xã hội. Vì một Việt Nam xanh, an toàn và khỏe mạnh.