Tác giả: TƯƠNG LAI XANH HTK
Đơn vị: Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Thanh Xuân - Hà Nội

Chúng tôi cảm thấy rất vui, hạnh phúc và tự hào khi được tham gia và đạt giải tại chương trình "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh". Cảm ơn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Suntory PepsiCo Việt Nam đã tổ chức một hoạt động rất thực tiễn, tuyệt vời và có giá trị to lớn trong việc đóng góp “Triệu cây xanh” vào hoạt động trồng rừng đầu nguồn, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vì một Việt Nam xanh và triệu trái tim khỏe mạnh.

Với thông điệp: “Mỗi nơi đặt chân đến là một nơi xanh - Vun đắp nhân văn - Nở hoa tri thức” chúng tôi kêu gọi các bạn trẻ và mọi người cùng thay đổi nhận thức và hành động để bảo vệ môi trường, xây dựng không gian xanh, kinh tế xanh, tăng trưởng xanh và tiêu dùng xanh.

Hãy sử dụng và biến rác thải thành những sản phẩm có ích. Chúng tôi làm được và bạn cũng làm được.