Ban tổ chức Chương trình “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh” phát động thực hiện cuộc vận động “Cam kết xanh” tại website https://trieucayxanh.doanthanhnien.vn

Với 10.000 hành động xanh được thực hiện trong cuộc vận động “Cam kết xanh” sẽ được quy đổi thành 10.000 cây xanh sẽ được trồng tại rừng đầu nguồn Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Cách thức thực hiện: