“Hãy đặt mục tiêu và cố gắng đến khi bạn đạt được nó”. Bằng cách bắt đầu với những mục tiêu nhỏ, từ đó đi theo con đường đưa bạn đến với những thành quả lớn hơn. Vận động viên Đình Hùng, đã nỗ lực vượt qua những mục tiêu đã đặt ra và từng bước kiên trì vượt qua các vận động viên khác để giành lấy ngôi vị Giải ba hạng mục Đi bộ nam của Giải chạy bộ, đi bộ trực tuyến “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” năm 2022.


Trần Đình Hùng - Vận động viên đạt Giải ba hạng mục Đi bộ nam Giải chạy bộ, đi bộ trực tuyến


Cùng Đình Hùng - Gắn kết cộng đồng, lan tỏa tích cực, xây dựng cuộc sống xanh

Tham gia cùng Đình Hùng, chạy vì một Việt Nam tươi xanh

---------------


Chương trình “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh” năm 2022 do Trung ương Đoàn phối hợp với Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức hướng đến mục tiêu trồng, chăm sóc 01 triệu cây xanh tại các khu vực rừng đầu nguồn ở những nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng từ thiên tai, bão lụt, sạt lở,…trong giai đoạn 2021 – 2025. 

#Trieucayxanh

#VimotVietNamxanh

#TrunguongDoan

#SuntoryPepsiCoVietNam