Số lượng cây xanh đăng ký
Giới thiệu về Rừng Việt Nam

Việt Nam là quốc gia có hệ sinh thái rừng tương đối đa dạng và phong phú, được ví von là "Rừng vàng, biển bạc" ẩn chứa nhiều báu vật của thiên nhiên.

Rừng là loại tài nguyên có thể tái tạo và là một phần quan trọng của môi trường sinh thái. Rừng có vai trò quan trọng bảo vệ và lưu giữ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, sạt lở, lũ quét, lũ ống, chống sa mạc hóa, điều hòa khí hậu. Rừng góp phần vào quốc phòng, an ninh, kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; cung ứng dịch vụ môi trường rừng.

Những con số nổi bật
Index 3
Rừng phòng hộ
4.709.458 ha
Index 5
Rừng đặc dụng
2.198.086 ha
Index 6
Rừng sản xuất
7.882.531 ha
Index 6
Rừng tự nhiên
10.134.082 ha
Index 6
Rừng đã trồng
4.655.993 ha
* Số liệu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cung cấp.
Chương trình "Chung tay phủ xanh Việt Nam"