Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, lượng nước ngầm của nước ta đang sụt giảm ở nhiều nơi, diện tích thảm rừng sinh thủy tự nhiên chưa được phục hồi như trước đây.

Nước mặt, nước ngầm bị ô nhiễm do hoạt động xả thải chưa qua xử lý từ các cơ sở sản xuất cũng như từ sinh hoạt hằng ngày. 

Tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu khi nước biển dâng khiến tình trạng mặn xâm nhập diễn biến càng xấu hơn; thời tiết cực đoan khiến hạn hán kéo dài hơn, mưa lũ khủng khiếp hơn... 

Đó là những thách thức lớn cho an ninh nguồn nước ở Việt Nam.