NHỮNG LỢI ÍCH QUAN TRỌNG CỦA HỆ SINH THÁI RỪNG MANG LẠI CHO CHÚNG TA


Hệ sinh thái rừng hàng ngày âm thầm giúp con người cải tạo môi sinh, cung cấp tài nguyên quý giá, nuôi dưỡng đa dạng sinh học. Để bảo vệ và giữ gìn hệ sinh thái rừng, hãy cùng nhau thực hiện những hành động thiết thực, lan tỏa và nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị mà rừng mang đến.
Tìm hiểu thêm nhiều kiến thức bổ ích tại website: https://trieucayxanh.doanthanhnien.vn/

---------------

Chương trình “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh” là chuỗi sự kiện do Trung ương Đoàn phối hợp với Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức hướng đến mục tiêu trồng, chăm sóc 01 triệu cây xanh tại các khu vực rừng đầu nguồn ở những nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng từ thiên tai, bão lụt, sạt lở,…trong giai đoạn 2021 – 2025.

#Trieucayxanh

#VimotVietNamxanh

#TrunguongDoan

#SuntoryPepsiCoVN