Tiết kiệm năng lượng trước hết ta chỉ nghĩ một cách đơn giản nhất là sử dụng các thiết bị điện có hiệu quả, đúng mục đích từ khâu chọn lựa sản phẩm tiết kiệm cho tới cách vận hành các thiết bị sao cho đúng cách là đã góp phần tiết kiệm năng lượng đáng kể cho gia đình, cơ quan và xã hội.

Dưới đây là các gợi ý về các giải pháp tiết kiệm năng lượng, cùng tham khảo và thực hành các bạn nhé!