Cuộc cách mạng 4.0 đã kết nối thành công con người với con người trên toàn thế giới, nhưng dường như đã vô tình khiến sự tương tác giữa con người và môi trường ngày càng bị lãng quên. Thông qua các bài đăng của chương trình, chúng ta hãy cùng tìm hiểu và thực hiện hành động xanh ngay từ bây giờ và bắt đầu những điều đơn giản nhất nhé!


Với kim chỉ nam lan toả lối sống xanh và nâng tầm nhận thức của xã hội về môi trường, đặc biệt là rừng đầu nguồn, Chương trình rất hi vọng nhận được sự quan tâm và đồng hành của các bạn trẻ trong thời gian tới!