CÙNG KIẾN TẠO “GÓC SỐNG XANH” - LAN TOẢ NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC, CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Mỗi cá nhân đều có thể đóng góp thiết thực cho hoạt động bảo vệ môi trường, vừa tạo ra năng lượng tích cực cho bản thân bằng việc kiến tạo “Góc sống xanh” ngay tại gia đình hoặc nơi làm việc.

Hãy chia sẻ với chương trình về “Góc sống xanh của bạn nhé!