Đất nước Việt Nam chúng ta nổi tiếng với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, do đó giá trị mà tài nguyên nước mang lại là rất lớn. Thế nhưng, việc sử dụng những giá trị mà nguồn nước mang lại còn chưa tối ưu và kém hiệu quả.

Hãy cùng "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" điểm lại một số nguyên nhân nhé.