Trên thế giới còn rất nhiều khu vực chưa phát triển không đủ lương thực, thực phẩm cho người dân. Lãng phí thực phẩm đang có xu hướng gia tăng trên toàn thế giới, nhất là các nước phát triển. Việc này dẫn đến lãng phí về tài nguyên, quỹ đất, nguồn nước, vật tư nông nghiệp, nhiên liệu hóa thạch... dùng cho sản xuất thực phẩm và phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu.


Hãy cùng tạo thói quen tiết kiệm thực phẩm, để những người cần lương thực sẽ có đủ lương thực, để môi trường của chúng ta cũng sẽ được bảo vệ.


------ Chương trình “Triệu Cây Xanh – Vì Một Việt Nam xanh” bắt đầu triển khai từ năm 2021 với mục tiêu trồng 01 triệu cây xanh ở các vùng rừng đầu nguồn của Việt Nam, góp phần thực thi đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ Việt Nam và mục tiêu trồng mới 100 triệu cây xanh do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác lập. Sau hai năm thực hiện, chương trình đã phủ xanh hơn 103 ha rừng đầu nguồn, tương đương với 131.000 cây xanh tại các khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đắk Lắk. #Trieucayxanh #TrunguongDoan #SuntoryPepsiCoVietNam