Trời đem cây đến cho ta,

Em ưng chặt phá hay giành để thương


Trên đường đời tấp nập, có bao giờ bạn nhìn lại giá trị của môi trường xung quanh chúng ta?

Bạn luôn lo lắng, tìm kiếm những giá trị xa hoa trong cuộc sống nhưng đã bao giờ lo lắng và hành động vì môi trường xanh trong hiện tại và cho tương lai?