Với tốc độ phát triển chóng mặt của xã hội hiện nay, rác thải của con người ngày càng được thải ra nhiều hơn. Việc này đồng nghĩa với việc ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng hơn.

Mỗi gia đình cùng chung tay xây dựng ý thức phân loại rác đồng nghĩa với việc nâng cao giá trị nhận thức, hành động thành một niềm tin chung mang tính cộng đồng.


------ Chương trình “Triệu Cây Xanh – Vì Một Việt Nam xanh” bắt đầu triển khai từ năm 2021 với mục tiêu trồng 01 triệu cây xanh ở các vùng rừng đầu nguồn của Việt Nam, góp phần thực thi đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ Việt Nam và mục tiêu trồng mới 100 triệu cây xanh do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác lập. Sau hai năm thực hiện, chương trình đã phủ xanh hơn 103 ha rừng đầu nguồn, tương đương với 131.000 cây xanh tại các khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đắk Lắk. #Trieucayxanh #TrunguongDoan #SuntoryPepsiCoVietNam