Gần 90% nguồn nước sạch trên thế giới đang được dùng để sản xuất thực phẩm và năng lượng. Lượng nước sạch được tiêu dùng trên phạm vi toàn cầu hàng năm tương đương với 10 con sông Nile.

Theo cảnh báo của các nhà khoa học, 20 năm tới, thế giới có thể sẽ thiếu 40% nước sạch. Trong 2 thập niên tới, 1/3 dân số toàn cầu sẽ chỉ có được một nửa lượng nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp sẽ thiếu nước trầm trọng.

Vậy làm thế nào để sử dụng nước hợp lý và bền vững, hãy cùng tìm hiểu nhé!