Tất cả chúng ta đều biết tái chế là cần thiết để giảm bớt lượng rác thải và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, nhưng bạn đã biết nó còn tiết kiệm năng lượng nữa không?

Sử dụng nguyên vật liệu tái chế giúp tiết kiệm năng lượng hơn hẳn so với nguyên vật liệu sản xuất mới hoàn toàn, do giảm bớt được một số hoạt động như khai thác, chế biến, vận chuyển...

Vậy tái chế để tiết kiệm năng lượng là như thế nào, hãy cùng tìm hiểu ngay nhé!