Nước ngầm đóng vai trò duy trì hệ sinh thái, dòng chảy của các con sông, ngăn chặn tình trạng sụt lún đất và xâm nhập mặn, là một phần quan trọng của các biện pháp nhằm thích ứng biến đổi khí hậu và là giải pháp quan trọng cho những nơi thiếu nước sử dụng an toàn.
Câu chuyện sử dụng nước một cách tiết kiệm chưa bao giờ là cũ đối với mỗi người dân, mỗi gia đình. Vì vậy, để giữ gìn nguồn nước ngầm, cần phải nâng cao ý thức cộng đồng trong vấn đề giữ sạch nguồn nước.

------ Chương trình “Triệu Cây Xanh – Vì Một Việt Nam xanh” bắt đầu triển khai từ năm 2021 với mục tiêu trồng 01 triệu cây xanh ở các vùng rừng đầu nguồn của Việt Nam, góp phần thực thi đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ Việt Nam và mục tiêu trồng mới 100 triệu cây xanh do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác lập. Sau hai năm thực hiện, chương trình đã phủ xanh hơn 103 ha rừng đầu nguồn, tương đương với 131.000 cây xanh tại các khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đắk Lắk. #Trieucayxanh #TrunguongDoan #SuntoryPepsiCoVietNam