Nguốn nước sinh hoạt là một sản phẩm không thể thiếu mà tài nguyên nước đã cung cấp cho chúng ta. Vì thế, để có thể giữ gìn và bảo vệ nguồn nước, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một số những khuôn khổ đơn giản mà ta có thể làm ngay nhé.